Thursday, September 27, 2012

ฟิน แปลว่าอะไร

ฟิน แปลว่าอะไร ฟิน แปลว่า แปลได้หลายประเดน ไม่ว่าจะเป็นสุดยอด เริ่ด อารมณ์ที่มันสยอด ประมาณว่า โอ๊ว สุดๆ เราอาจได้ยินคำนี้จากพวก สาวประเภทสอง ถ้าได้ยินคำนี้จากพวกเธอ อาจหมายถึง มี sex ที่สุดยอดมาก ที่มาถึงคำว่าฟิน บางคนบอกมาจากภาษาฝรั่งเศษ ฟินาเล่ (Finale) วัยรุ่นเอามา แปลว่าสุดๆ เริ่ด ประมาณนี้ แต่บางคนก็บกว่ามาจากคำว่า finish ประมาณว่ามี sex เสร็จแล้ว อารมณ์สุดยอดอะไรประมาณนี้ เลยเอามาใช้เป็นคำว่า ฟิน สำหรับเรื่องที่มาของคำนี้ยังไม่แน่ใจแต่ที่เถียงๆกันก็มีแค่สองประเดนนี้ แต่ที่แน่ๆ ความหมายมันคือประมาณว่า สุดยอด อย่างเดียวกัน ฟินมาก เราคงจะพอรู้ความหมายกันแล้วใช้ไหม... อย่าคิดมากนะจ๊ะศัพท์ใหม่วัยรุ่นไทย

No comments:

Post a Comment